REVIZE a ZKOUŠKY

  • provozní revize
  • vnitřní revize
  • zkouška těsnosti
  • tlaková zkouška

ŠKOLENÍ OBSLUH TLAKOVÝCH NÁDOB

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY STĚN ULTRAZVUKEM

ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ TLAKOVÝCH NÁDOB


František Beran
tel: +420 603 923 142
E-mail:beran.franta@seznam.cz